הראה לי לי לי באיזו דרך אהלך אמור בזו אמור בדרך אמור לך אמור - - - ותודה לברי (על השם) - - -