אם אדע שיטה, "לפתח בני תמותה" על נייר של אצילים, אזמר תהלים, בניגון-שבעים.