אם ידעתי לפרוט כאב על נימים של סוסה הייתי פותח מסעדה לקבצנים. חסרים לי כמה (וכמה) משפטים שמה, בשעת הדמדומים.