כ ל חשקי כי המקרה במים יפער חדק דק מ ע ל י ו ת י ו ויזליף (זרזיף) אל פי.