יש לי את כל היום זו תקופה שלימה נזכר לעשות בדקות סמוכות לִשְקִיעָה