אני קיץ. נטול לבוש ומנעל שמא אפלל תפילת הטל, וְאֶזַל.