הוא חשב, אם אספור בקול רם ובברכה אם אתעקש גם על מנין השבועות יבואו ימים, איך לומר, אחרים.