קודם אני זועק רק אחרכך אצעד קודם אני צועד רק אחרכך מתקדם קודם אני עורם רק אחרכך סופר קודם אני אני רק אחרכך את