תן לי סביבה נוחה ואתן לך מבוקשך. אתה ת'תפאורה, ואני אשיב במשהו, נמצא.