זה צבע טרי, בא עתה אל חדרי עוצם עיניי חולם איתךְ פרטי חפצים בביתי