אם קרה הדבר, אם פרץ הדיבור, שמח, ידידי, רַקֶד על כל פירור