חליפת הימים ומעבר הדפים תקתוק השעון ועבודת הגמדים קידמת ההכרה ותחושת הסבכה סברת הלידה וגידול הבחורה ומבחר אפשרויות להפשרת הדבקים ובקיעת רעיונות ממעייני נחלים וחליטת חלומות לכדי מעשים ונשיית אוצרות ממיצרי הריבועים ומעבַר אל עבֵר אל עבֵר הר העבַרים וישראליות גנוזה בלב בפנים.