אני הארון נושא את עצמי כמו בטיול עובדים מאורגן היא מסתכלת, בטוחה בחלונה לא תיתן לרוח לשאת אותה.