וקרן קופצת מרקיעה שחקים אם היתה ריבית כזאת היינו כיום חיה, עשירים.