תתבגר, תתבגר כך אמר לי הכל אז באתי לכאן --- כי שם אני לא יכול.