כדרכי, סופר את הימים

ומחשבתי נדה - שיבולת בקציר שעורים

אל תורת המספרים,

כיום כל חרדל סופר לבנים

ותשעה חודשים

היא נוגעת בך

תורת המשחקים.

לפני השינה מונה ילדיי (שיהיו בריאים)

*

לבנות לנו בית אני רוצה

מרצה מעות על שולחני (שטר ניילון של עשרים

צמוד לישבני)

לבֵנה על לבֵנה נעמדת.  הו ברכו קיר!

(מי סופר את האיש שבשיר?)