משליך אל הים הרבה הרבה מלים. משיב לי, מדי פעם קצת מים, רוח, בשר, דגים, מטעמים.