תנו לי מטפורת

נקודת משען

ו -- ו -- ו -- ו

אניף  עטי

עד קצה עולם.