יש בי כוח לעלות ל ש מ י י ם לעשות שם איזה סיבוב, והופ חזרה למים.