אני כותב. לתת לזה, ביטוי. לא פה. בחיי. זה כל הסיכוי.