ויגעתי אז, ומציתי את לשדה. ושכבתי, ואספתי את ציציותי. ויגיע היום, ועליתי מן הרחצה.