כיסופי כיסופים

בן 19, אוהב פילוסופיה, ונושם מוזיקה. (מצטער את עצמי אני עדיין לא מכיר...)

טהרה / קרב פתיחה

משוררי היגון

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה