זר בתוכם

להם לבדם, נתנה הארץ; ולא-עבר זר בתוכם.(איוב טו יט),

לא.

רגע לפני תרגום

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה