זר בתוכם

להם לבדם, נתנה הארץ; ולא-עבר זר בתוכם.(איוב טו יט),

וכבר שנתיים

עסקים כרגיל

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה