זר בתוכם

להם לבדם, נתנה הארץ; ולא-עבר זר בתוכם.(איוב טו יט),

שתיקה.

10,000

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה