זר בתוכם

להם לבדם, נתנה הארץ; ולא-עבר זר בתוכם.(איוב טו יט),

תפילה עליו ועלי.

ויצו ה' אלהים 2

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה