בובן דוקטזי

שם ילדות ישן, נטבע עם השנים והפך להיות אני. פיצול אישיות? - אולי... צמא לתגובות

אני

שלום לך אהובה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה