אלימלך קנובלוך

מתוסבך 18

מתוסבך 26

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה