ה נ

כותבת בשעות הפנאי

לא התנתקנו

הרגע שממנו והלאה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה