אני מאמין באמונה שלמה

בביאת עצמי

ואף על פי שאתמהמה

עם כל זאת אחכה לי

אחכה לי

בכל יום שאבוא

בכל יום שאבוא