יהונתן לוי

כותב שירה ומאמרים לומד באוניברסיטה העברית בירושלים בן 27.

לכרותת השד

יורה ראשון

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה