יהונתן לוי

כותב שירה ומאמרים לומד באוניברסיטה העברית בירושלים בן 27.

יורה ראשון

לכרותת השד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה