יצחק גור

התחלתי לכתוב לפני לא הרבה זמן אלו ניסיונות ראשונים שלי

פרטי ביתי

הדמעות של לילי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה