יצחק גור

התחלתי לכתוב לפני לא הרבה זמן אלו ניסיונות ראשונים שלי

אני השעון הגומר את ספירת העומר

אני הארון

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה