יצחק גור

התחלתי לכתוב לפני לא הרבה זמן אלו ניסיונות ראשונים שלי

הריון

אני פועל

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה