יצחק גור

התחלתי לכתוב לפני לא הרבה זמן אלו ניסיונות ראשונים שלי

אדם וחוה

רוצה רוצה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה