יוליה קגנוביץ'

בת 18; חובבת בלטריסטיקה על כל גווניה ושירה בפרט. מעריכה ביקורת בונה. עם פרישתה של אוטורפה (מוזת הליריקה) מחיי הליריים, מודיעה גם אנוכי על פרישתי מהאתר. :)

ערגה אליך

רומאו ויוליה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה