...והמ"פ שכח תפקידו;

הוא כבר שעות מקרצף ידיו השחורות-

מסיר את הפיח,

והעפר שנותר

מהחיילים שזרק אל האש-

                                   אל התופת.

 

אי אפשר להאשים אף אחד.

בקרבות- הכללים משתנים,

זה אתה, או אותך.

 

והברזל של ה - M-16

ניתך בתוך הלהבות,

ושורף וגורם לכוויות

ששורפות

וכואבות כל כך

על הקרשים שהתגלגלו בטעות;

פיסות של אילנות צעירים, צעירים...

 

...והמ"פ מסיר את הפיח

והעפר

אשר נותר

מהחיילים- חללים שנזרקו אל האש-

                                              אל התופת.

 

 

 

9.8.06