כשיפגשו שפתיי

בשפתיך

הבתוליות

ורעדה תחלוף לי בגוף,

רק אז אבין

שאמת בהשליות

ושאין זה חלום

או טירוף.

 

כשתלטף בידך החמה

את פני

ואנשום בעיני

השתיקה,

רק אז אדע

שחתומות הם שפתי

כי סתמת אותם

בנשיקה.

 

ואספוג כל תירוץ

ואתן לו

לחיות בדמי,

כי יודעת שכל זה נחוץ

על מנת

יתגשם חלומי.

 

ואני אתמודד

מול הכול

ואסבול כל דבר

ואשתוק.

אחשל את עצמי

מפני כל מכשול

ואמשיך לאהוב

מרחוק.

 

כי רואה במוחי

טבעת-חותם

מתלבשת על התקווה;

חלומות אלו

לא יקוצו שנתם

כל עוד ישנה

אהבה.