"מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים" (שיר השירים, ז' 7)

 

לא יפית לי

גם לא נעמת.

רק כילית נשמתי

וזרעת בי שנאה.

 

ואני אעמוד איתנה,

כתפיך מנגד שמוטות

וראשך היפה כבר מוכן.

מתאים לך.

 

וארים המגל-

"האקצור?"

ובעיניך יחלוף מעין זיק

מתחנן לחיים-

לחיים שגזלת ממני.

אקצור.