אמיתִּי .

זה המקום לפעמים לפרוק קצת, ולפעמים השפה לא מובנת אלא למי שמקשיב היטב לעצמו.

אלוקים כבקשתך

הכנפיים שבורות.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה