אמיתִּי .

זה המקום לפעמים לפרוק קצת, ולפעמים השפה לא מובנת אלא למי שמקשיב היטב לעצמו.

את מתי שיופיע

-אין כותרת-

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה