סערות יערערו לי את כל המוכר

אם רק אפסיק לברוח

יכולות לפרק את כל המפרקים

אם רק הייתי נותן להן

היו משאירות אותי אבק ברוח,

את מה שמתחבא

מאחורי המשחקים.

 

אבל הרי אני קטן עכשיו

ולא בטוח שאגדל שוב,

ולמה שוב מילים מסממות

לי את ההכרה, מרחיקות

מהצלילות המרה

המאירה אותי ממרחקים?

 

לא יותר מכמה בשבוע

מילים פשוטות.

לא רק להפנט

גם לחדד ולהכות.