א. הלכתי לי אצל שולחן הניתוחים שלך ובקול רועד לחשתי, זקוקה לניתוח. לב פתוח. בלי כפפות ובלי ריחוק רגשי ניתחתָ ממני נִתָּכְתָ ממני נתח מעצמיי צלע מבשרי. זאת הפעם נעשה אדם. זאת הפעם לא יתבוששו. ב. ליד החלון בפאסיביות בלתי נמנעת. על אף כי בושש רכבו לבוא. על אף כי אחרו פעמי מרכבותיו. עכשיו הוא בא, עכשיו הוא בא! ליד החלון נשקפה ותכבד את לבה מלייבב. לא לשווא. לא. לשָב. ג. ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה. בכל יום שיבוא. בכל יום שיבוא. רק בוא.