מאיה טוק

" Friends are like stars - you can not always see them, but they are always there"

דרך אל חזור וללא מוצא

כשאין מוזה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה