במצולות הים-

רק שקט שורר בין האצות.

הדגים שוחים לאיטם

בעולמם הנרחב-

שקט-

ללא קול-

הס-

אפילו האדם, נלקח משאונו

ומתיחד בשקט,

במצולות.