אשא עיניי אל המרומים,

עצים ישירו מזמורים,

השמש ממעל תרחף,

הרוח תנשב ותלטף.

 

הסביבה כולה שקטה,

עצמי ואנוכי מנהלים שיחה,

הזמן עובר לאט לאט,

כי זוהי המלכה,שבת.

 

ציפורים חגות מעל, מציצות.

את השם הן מברכות,

הבריות הולכות לאט לאט,

כי זוהי המלכה, שבת.