נושרת,

כעלה נידף ברוח סתיו-

הנישא הרחק הרחק

היישר אל מגע ידיו.