כל התמרורים אליי לוחשים

הכביש אליי קורץ

ההגה מבשר וקורא

"בואי...בואי"

 

תמרורי ההוריה

במעגל רוקדים

תמרורי אזהרה

בשפלה מוצבים

ואליו שבצד הדרך

קוראים "אבוי!"

קוראים הם לך

"בואי...בואי"

 

כלי רכב מאירים בפנסים

חלקם לבנים או שטיחים אדומים

כולם מחכים לך -מלכת הנוי

ולך רומזים -

"בואי...בואי"

 

הכביש האפור

והסימנים שעליו

התמרורים שמעל

ומתחתיו-

נמתחים, ניצבים!

כמו חיילים

ומחכים ל-רכב שיעבור לו בפנים,

 

בשם כל התנועה

וכל הרכבים

"בואי...בואי..."

כולם מחכים!!!