מגרגיר אפר לאבן,

בבוא היום לצוק.

 

מניצן קטן לשיח,

בבוא היום לעץ.

 

מביצה שבירה לגוזל,

בבוא היום לעוף טורף...

שושה,

את ניצן קטן שיפרח בעולם גדול.