נחנקת,

כטרף הניצב מול נחש.

כאצה הנסחפת אל מעמקי הגלים

כלחוצה מאחורי הסורגים,

רוצה להשתחרר-

ואתה יודע!

אך ממשיך, וסוגר.