רוצה לראות אותך מולי

עומד לך שם וקורא בשמי

ואז אסב את ראשי

ובזרועותיי אחבקך.

 

צועדת לי בין הגלים

אל מול השקיעה ובין הסלעים

רוצה לשאת אותך עימי

אל מקומות לא ידועים

 

אל הדרך האינסופית

של חיי הנעורים

אל היופי והזוהר הבוהק

של החיים

שם, כל שניים נעשים אחד

עולם ומלואו, לא יהייה לבד.