דרכת את קשתך

במשך זמן רב.

כיוונת היישר למטרה-

קרצת-לוידוי קו ישר.

ירית- אדם אהוב נשבר.