רוצה לכתוב-

אך עכשיו קשה.

כשאין מוזה,

זה פשוט לא זה...

כל המילים שאמורות לצוף,

לבוא בטבעיות ובאוויר לעוף-

פשוט נתקעות איי שם עמוק,

בעמקי הגוף כמו בצינוק.

כל הנושאים פתאום חבויים

המחשבות, העינוגים...

וסתם, במקום מרבדים ודשא יוצא חצץ-

כי הרי זה לא טבעי, זה מאולץ.