היה היה פעם,

מישהו מטורף-

חייו היו כל כך קלים

לכן המציא ת'אף!

ואז כמו ברז-שאינו נסגר

נוטף הוא ונוטף,

וכך ימים נשאר!

מאז, אותו המישהו

שהמציא ת'אף

רצה רק חיים קלים

ללא טיף וטף!