רוצה להיות בחזית-

ללחום, להקדיש נפשי למלחמה-

כזו, שלא תתן לי לחשוב על החזית שלי

 

רוצה להיות בשדה מוקשים-

מפקדת על גדודי חיילים

הנעים בשטח בלאט

כדי להימלט ממציאות החיים

 

רוצה ללחוץ על ההדק

לכוונו אל האוייב-

אך מרגישה איך אליי נפלטים

הצריבה והכאב

 

שם דומם אשכב לי

ואנצור את הדברים

שראיתי, שחוויתי

עם גדודי החיילים.