חשתי יגון

חשתי ייאוש

חשתי משבר ועצבות

חשתי מועקה

חשתי כאב

עד ש-

את הגעת

והפחת בי תקווה

את חזקה ממני

על אף שפעמים הייתי ממך-

את לא עוזבת אותי לנפשי

תמיד חייבת אותי להאמין-

בך,

א מ ו נ ה