כשאפרורי השמיים כיסו את התכלת

השמש בקעה ממרום העבים

וקרניה העייפות שוטפות את העיר.

הקור- התחלף בחום מלטף

שאת הבע ברכותו עוטף.

הרוח- נושבת אט, אט.

היום עלה, ללא קול, בלאט.